8. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΝΧΟΛΟΓΙΑΣ